EUs kulturkommisjon fastslår: E-sport kan ikke sammenlignes med «vanlig» sport

Ber EU om bred kartlegging og satsing på feltet.

27. oktober 2022 14:54

(PressFire.no): Tidligere i oktober stemte EUs kulturkomitee over et omfattende forslag til EU-kommisjonen og EU-parlamentet som tok for seg det aller meste innenfor dataspillkultur, -næring, -underholdning og e-sport.

Forslagene ble enstemmig vedtatt av komiteen, etter en lang periode med høringer og endringer.

Nå er den endelige ordlyden i forslagene klar i en større rapport, som inneholder en rekke punkter det skal stemmes over blant medlemslandene allerede 9. november i år.

E-sport trekkes i rapporten frem som et spennende område som har et potensial for vekst og kulturell berikelse – men samtidig påpekes det at det er store utfordringer å finne.


Ber om satsing

Spesielt problematikken rundt eierskapene av spillene som brukes i e-sport gjør at kulturkomiteen går inn for å ikke anse e-sport som vanlig sport.

At selskaper som Valve, Riot og Activision Blizzard eier spillene det konkurreres i er et så stort avvik fra vanlig sport at det gjør at EU nå ikke kan sammenligne de to.

– Vi ber om at e-sport og sport ansees som to forskjellige sektorer, ikke minst fordi dataspillene brukt til konkurransespilling eller e-sport spilles i digitale omgivelser som eies av private selskaper som har full kontroll og alle eksklusive og uregulerte rettigheter til spillene, skriver komiteen.

Dette gjør at alle arrangementer av e-sport får et lukrativt element ved seg som ikke eksisterer i vanlig sport, skriver komiteen.

– E-sport kan derfor ikke sammenlignes med ekte tradisjonell sport, og ikke reguleres som dette.

At de to nå offisielt skilles mellom, betyr ikke dermed at e-sport faller ut av det gode selskap. Tvert i mot fremheves e-sport som noe som burde satses på av EU.

– Verdiene og ferdighetene innenfor sport, som fair play og lagarbeid kan også fremstilles av e-sport. Oppbyggingen av e-sportområdene speiler delvis tradisjonell sport.

Kulturkomiteen virker å være imponert over måten europeiske spillere kommer sammen på.

– På grunn av den iboende grenseløsheten til dataspill, så har e-sport gitt muligheten for faktiske europeiske lag, der europeere fra alle nasjonaliteter spiller sammen – gjerne mot lag fra andre verdensdeler.

Komiteen ber EU om å anerkjenne potensialet i at e-sport kan være en ny måte å nå ut til ungdom og at det kan føre til høyere fysisk aktivitet om det gjøres riktig, og at det oppfordres til samarbeid med andre sportssektorer.


Problematikk

Rapporten går grundig til verks og ser på mange av de andre problemstillingene e-sport står ovenfor, og ønsker å ta tak i disse gjennom en større kartlegging av bransjen.

Doping, illegal gambling og kampfiksing blir trukket frem som problematiske deler av e-sport, og at det er viktig å beskytte integriteten til konkurransene.

Problematisk spilling er noe kulturkomiteen trekker fram som spesielt viktig å følge med på (selv om fenomenet påpekes som sjeldent), og at de som jobber som e-sportutøvere kan lide av mangel på fysisk aktivitet og høyt stressnivå – blant annet fordi det ofte mangler separasjon av fritid og jobb.

– Karrierer til proffe e-sportspillere er ofte kort, noe som skaper problemer når det kommer til overgangen til andre karrierer, skriver også komiteen.

Komiteen ber derfor EU fokusere på å promotere sunne livsstiler som oppfordrer til fysisk aktivitet, fysiske sosiale relasjoner og engasjement innenfor andre kulturer når de gjør noe innenfor e-sport.

Komiteen sier de mener EU er det riktige organet for å håndtere e-sport siden de ikke er låst til et spesifikt land, og at det er EU som står best rustet til å håndtere problemstillingene.

Det bes derfor om en større kartlegging av e-sportaktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå – og at det legges opp til organiseringen av konkurranser og amatør-esport i større grad i medlemslandene.

Det bes også om at det vurderes å lage offentlige regler for statusen til profesjonelle e-sportspillere, inkludert et eget visum basert på Schengens kultur- og sportsvisum – som favner både de som deltar i e-sportkonkurranser og de som jobber med e-sport (for eksempel de som skal arrangere turneringer).

Kulturkomiteen ber også EU om å fastslå verdiprinsipper i samarbeid med utgivere, organisasjoner, klubber og turneringsansvarlige – og bruke dette for å promotere e-sport som noe for spillere verden over.


Fortsatt et sosialt stigma knyttet til gaming

At gaming blir sett ned på er fortsatt et problem, ifølge komiteen. De ber EU om å sette søkelyset på at dataspilling er en sosial aktivitet som lar brukere sosialisere og være sammen, og at det understrekes at e-sport og dataspill fortsatt blir sett ned på i store deler av samfunnet.

– Dette må adresseres, skriver komiteen.

Til slutt ber komiteen EU om å sørge for tilstrekkelig finansiering av offentlige bygg som biblioteker, slik at disse kan brukes til e-sportarrangementer og andre spill-happenings.

– EU må sette lys på den viktige rollen byer og regioner kan ha i å gi tilgang til infrastruktur som kan ta imot e-sportarrangementer eller å gi tilgang til dataspill for alle. I den forbindelse kan offentlige bygg som biblioteker spille en viktig rolle i å promotere dataspillkulturen og gi tilgang til spill og maskinvare for alle.

Forslagene og punktene skal altså stemmes over 9. november. Vi kommer til å følge utviklingen tett her på PressFire.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3