Annonse

Forslag til ny pengespilllov går ikke inn for å regulere loot bokser

Forsker: - Gammeldags syn på premier.

Forslag til ny pengespilllov går ikke inn for å regulere loot bokser

Forsker: - Gammeldags syn på premier.
13:02
14:18
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
14:18
13:02
TL;DR

(PressFire.no): Mens spillbransjen har opplevd mye støy rundt såkalte loot bokser har norske myndigheter også jobbet med en ny lov rundt pengespill.

I den anledning har Kulturdepartementet og Lotteritilsynet også prøvd å kartlegge dataspillbransjens forretningsmodeller som kan være i strid med lovverket, eller om en ny lov burde legge til rette for regulering.

Dagens pengespillov vektlegger at en økonomisk verdi må kunne tas ut av spillet for å omfattes av regelverket.

Det var også grunnen til at de satte i sammen en arbeidsgruppe som for to år siden leverte «Rapport om gråsonespill» som omhandlet forretningsmodeller i spillbransjen satt opp mot lotterier.

Nå er forslaget til den nye loven klar og skal opp til høring.

Status quo

I essens går det nye forslaget til den nye pengespilloven for ett av de fire veivalgene skissert i rapporten – å fortsette som før. Hvis verdien du får i spillet ikke kan tas med ut av det, vil spillet heller ikke rammes av den nye pengespilloven.

De trekker erfaringer fra andre land, hvor våre naboland i Norden også forholder seg til verdi utenfor spillet.

Samtidig trekker de fram Nederland og Belgia, som har forbudt loot bokser i dagens form, og som har andre definisjoner av premiebegrepet – og ikke krever en verdi utenfor spillet.

Det på tross av at samme forslag påpeker at Forum for spilltrender mener at verdi utenfor spillet ikke er interessant så lenge det har verdi for spilleren. Forumet mener også at loot bokser muligens også har mer effektive mekanismer som frister til kjøp enn for eksempel skrapelodd.

Høringsforslaget mener det blir svært vanskelig å håndheve regulering av en så internasjonal bransje, og man står også i fare for å kun ramme norske spillselskaper.

I forslaget legges det opp til en tillit til at spillselskapenes brukervilkår skal hindre salg og omsetning av virtuelle varer utenfor spillene.

- Gammeldags syn på verdi

Psykolog, forsker og førsteamanuensis ved universitetet i Bergen, Rune Mentzoni, var med å lage rapporten Kulturdepartementet brukte i denne vurderingen.

I utgangspunktet synes han det er positivt at lovforslaget tar tydelig stilling til spørsmålet.

- Det er absolutt på tide at dette blir gjort. Men mitt syn er at det konkluderes feil, og at loot bokser generelt sett burde vært regulert som pengespill.

Mentzoni er imidlertid uenig i den fundamentale vurderingen av «verdi».

- Den største feilen i redegjørelsen mener jeg er at kravet om økonomisk verdi av en premie holdes på, og at det dessuten er en ganske streng tolkning av hva økonomisk verdi innebærer.

- Etter mitt syn er dette en gammeldags måte å forholde seg til hva premier er, som ikke tar innover seg hvor attraktive virtuelle gjenstander kan være for spillere, selv om de ikke kan selges direkte videre for ekte penger.

- Det kanskje klareste eksempelet på dette for meg er «FIFA Ultimate Team», som omsetter for mange milliarder og hvor mange enkeltspillere bruker tusenvis av kroner i håp om å få nettopp virtuelle gjenstander som ikke kan selges direkte.

Han mener at det som driver salg av loot bokser ikke er knyttet til potensiell verdi hos andre og dermed eventuelt salg, men hvor attraktive de er for kjøperen.

- Jeg mener at en slik subjektiv verdi burde vært vektlagt langt mer i arbeidet med denne loven.

- Jeg synes også det er litt oppsiktsvekkende at notatet går langt i å frikjenne spillselskapene for ansvar også i de tilfellene hvor gjenstandene faktisk har en økonomisk verdi, men hvor denne verdien først realiseres på «svartebørsen» hos tredjeparter.

- Notatet sier også tydelig at verdi i form av penger til Steam-lommeboken ikke teller, fordi disse kun kan brukes innenfor Steam plattformen. Imidlertid er det vanskelig å se for seg at ikke spillere som benytter seg av Steam vil se på penger til kontoen sin der som verdi.

Hva med pay-to-win?

Forskeren etterlyser også at de tar stilling indirekte verdi:

- Det vil si gjenstander i pay-to-win-spill, hvor gode gjenstander vil gi deg en økt sjanse til å vinne pengepremier i turneringer. Men gitt notatets øvrige gjenstander er det naturlig å anta at også dette vil falle utenfor regulering.

Debatten rundt regulering av loot bokser pågår i større eller mindre grad verden over, men i Storbritannia har den vært oppe jevnlig hos myndighetene de siste årene, og denne uka kommer Overhuset med en sterk oppfordring til å klassifisere loot bokser som gambling umiddelbart.

Forslaget til ny pengespillov skal opp til høring før 29. september.

Hvem er PressFire AI?
Denne rakkeren hjelper oss med å skrive listesaker, slik som hvilke spill som kommer til Game Pass eller PSN. Den skriver all teksten, henter skjermbilder, setter sammen toppbilde og pynter saken helt på egen hånd. PressFire leser gjennom saken før den publiseres.
Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
Forsker: - Gammeldags syn på premier.
Forslag til ny pengespilllov går ikke inn for å regulere loot bokser
Jarle Hrafn Grindhaug

(PressFire.no): Mens spillbransjen har opplevd mye støy rundt såkalte loot bokser har norske myndigheter også jobbet med en ny lov rundt pengespill.

I den anledning har Kulturdepartementet og Lotteritilsynet også prøvd å kartlegge dataspillbransjens forretningsmodeller som kan være i strid med lovverket, eller om en ny lov burde legge til rette for regulering.

Dagens pengespillov vektlegger at en økonomisk verdi må kunne tas ut av spillet for å omfattes av regelverket.

Det var også grunnen til at de satte i sammen en arbeidsgruppe som for to år siden leverte «Rapport om gråsonespill» som omhandlet forretningsmodeller i spillbransjen satt opp mot lotterier.

Nå er forslaget til den nye loven klar og skal opp til høring.

Status quo

I essens går det nye forslaget til den nye pengespilloven for ett av de fire veivalgene skissert i rapporten – å fortsette som før. Hvis verdien du får i spillet ikke kan tas med ut av det, vil spillet heller ikke rammes av den nye pengespilloven.

De trekker erfaringer fra andre land, hvor våre naboland i Norden også forholder seg til verdi utenfor spillet.

Samtidig trekker de fram Nederland og Belgia, som har forbudt loot bokser i dagens form, og som har andre definisjoner av premiebegrepet – og ikke krever en verdi utenfor spillet.

Det på tross av at samme forslag påpeker at Forum for spilltrender mener at verdi utenfor spillet ikke er interessant så lenge det har verdi for spilleren. Forumet mener også at loot bokser muligens også har mer effektive mekanismer som frister til kjøp enn for eksempel skrapelodd.

Høringsforslaget mener det blir svært vanskelig å håndheve regulering av en så internasjonal bransje, og man står også i fare for å kun ramme norske spillselskaper.

I forslaget legges det opp til en tillit til at spillselskapenes brukervilkår skal hindre salg og omsetning av virtuelle varer utenfor spillene.

- Gammeldags syn på verdi

Psykolog, forsker og førsteamanuensis ved universitetet i Bergen, Rune Mentzoni, var med å lage rapporten Kulturdepartementet brukte i denne vurderingen.

I utgangspunktet synes han det er positivt at lovforslaget tar tydelig stilling til spørsmålet.

- Det er absolutt på tide at dette blir gjort. Men mitt syn er at det konkluderes feil, og at loot bokser generelt sett burde vært regulert som pengespill.

Mentzoni er imidlertid uenig i den fundamentale vurderingen av «verdi».

- Den største feilen i redegjørelsen mener jeg er at kravet om økonomisk verdi av en premie holdes på, og at det dessuten er en ganske streng tolkning av hva økonomisk verdi innebærer.

- Etter mitt syn er dette en gammeldags måte å forholde seg til hva premier er, som ikke tar innover seg hvor attraktive virtuelle gjenstander kan være for spillere, selv om de ikke kan selges direkte videre for ekte penger.

- Det kanskje klareste eksempelet på dette for meg er «FIFA Ultimate Team», som omsetter for mange milliarder og hvor mange enkeltspillere bruker tusenvis av kroner i håp om å få nettopp virtuelle gjenstander som ikke kan selges direkte.

Han mener at det som driver salg av loot bokser ikke er knyttet til potensiell verdi hos andre og dermed eventuelt salg, men hvor attraktive de er for kjøperen.

- Jeg mener at en slik subjektiv verdi burde vært vektlagt langt mer i arbeidet med denne loven.

- Jeg synes også det er litt oppsiktsvekkende at notatet går langt i å frikjenne spillselskapene for ansvar også i de tilfellene hvor gjenstandene faktisk har en økonomisk verdi, men hvor denne verdien først realiseres på «svartebørsen» hos tredjeparter.

- Notatet sier også tydelig at verdi i form av penger til Steam-lommeboken ikke teller, fordi disse kun kan brukes innenfor Steam plattformen. Imidlertid er det vanskelig å se for seg at ikke spillere som benytter seg av Steam vil se på penger til kontoen sin der som verdi.

Hva med pay-to-win?

Forskeren etterlyser også at de tar stilling indirekte verdi:

- Det vil si gjenstander i pay-to-win-spill, hvor gode gjenstander vil gi deg en økt sjanse til å vinne pengepremier i turneringer. Men gitt notatets øvrige gjenstander er det naturlig å anta at også dette vil falle utenfor regulering.

Debatten rundt regulering av loot bokser pågår i større eller mindre grad verden over, men i Storbritannia har den vært oppe jevnlig hos myndighetene de siste årene, og denne uka kommer Overhuset med en sterk oppfordring til å klassifisere loot bokser som gambling umiddelbart.

Forslaget til ny pengespillov skal opp til høring før 29. september.

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
Andre artikler

Forslag til ny pengespilllov går ikke inn for å regulere loot bokser

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode