Annonse

Kulturdepartementet med halv økning til norske dataspill

Lovte økning på ti millioner per år, gir fem.

Kulturdepartementet med halv økning til norske dataspill

Lovte økning på ti millioner per år, gir fem.
14:19
13:36
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
13:36
14:19
TL;DR

(PressFire.no): Det har gått et år siden regjeringen la fram «Spillerom», en treårig strategi for dataspill i Norge, som la retningslinjer for hvordan utviklingen av dataspillsom kultur og næring skulle foregå fram til og med 2022.

Der ble det blant annet slått fast at regjeringen skulle øke bevilgningene til norske spillprosjekter i årene som kommer, og fra Kulturdepartementet ble det sagt at de skulle øke fra rundt 30 millioner kroner til 60 millioner kroner.

Det presise tallet er at 27,5 millioner kroner ble bevilget til dataspillfeltet i 2019. Denne potten ble så økt med ti millioner kroner i 2020, fordelt som syv millioner via Filmfondet og tre millioner via regionale filmsentre.

Det er Norsk Filminstitutt som står som politisk ansvarlig for dataspillfeltet i Norge.

Nå har Regjeringen lagt ut sitt forslag til statsbudsjett for 2021, hvor det er lagt inn en økning til potten som går til norske spill:

  • Filmfondet økes med 4,8 millioner kroner som øremerkes dataspill – dette skal gå til norske spillutviklere, men også benyttes til formidling og arrangementer som omhandler dataspill.
  • Det nyoppstartede Spillsenteret, som nylig lanserte en portal for finansieringshjelp for norske utviklere, får en éngangsstøtte på 200 000 kroner.
  • Kulturdepartementet flytter samtidig 2,3 millioner kroner fra Filmfondet og inn i en egen post som skal brukes til drift av Norsk Filminstitutts videre arbeid med blant annet dataspillstrategien.

Totalt fem millioner kroner

Det siste punktet kommer riktignok fra samme pott hvor spillstøtten ligger, men til PressFire sier Kulturdepartementet at pengene ikke tas fra bevilgningene til dataspill.

- Overføringen på 2,3 millioner kroner er en teknisk overføring som ikke påvirker bevilgningen til dataspill, sier seniorkommunikasjonsrådgiver Ingvill Tandstad i Kulturdepartementet til PressFire.

Økningen fremstår likevel mindre enn det som ble forespeilet av regjeringen da de la fram dataspillstrategien i september i fjor.

Ifølge daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) var planen å doble støtten til dataspill til rundt 60 millioner kroner innen 2022.

Dette skulle oppnås via årlige økninger på 10 millioner kroner, noe som ble gjennomført i statsbudsjettet for 2020, men som altså ikke skjer i 2021.

- Litt misvisende

Statsråd Gunhild Berge Stang (Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet)

Kulturdepartementet bekreftet for PressFire så sent som i juni at de tok sikte på å øke med ti millioner i 2021.

I forbindelse med vårt arbeid for å kartlegge spillstrategiens oppfølgingspunkter og arbeidet departementet gjør, svarte departementet bekreftende på spørsmålet om de fortsatt skulle jobbe mot ti millioner kroner i økning per år.

- Ja, departementet tar sikte på å jobbe for en økning, svarte Kulturdepartementet da, men sier i en epost til PressFire i dag at dette var et «litt misvisende» svar.

Økningen på fem millioner kroner totalt gjør at det fortsatt gjenstår 15 millioner kroner før målet Skei Grande satte i fjor er oppnådd.

Til PressFire sier statsråd Gunhild Berge Stang at hun er glad for at det er en økning til tross for den utfordrende koronasituasjonen.

- Jeg er glad for at vi, også i et år hvor koronapandemien krever ekstraordinære bevilgninger, får til et løft for norske dataspill, sier Berge Stang.

- Regjeringen har fulgt opp dette blant annet ved å øke bevilgningen til dataspill med 10 mill. kroner i 2020, og vi foreslår nå å legge på ytterligere 5 mill. kroner til totalt 42,5 mill. kroner. Jeg kan forsikre om at dataspillstrategien er viktig for vårt arbeid også framover.

– Forventet større trappetrinn

Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen (Foto: Virke)

Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen (som representerer en rekke norske spillutviklere), sier de forventer at Kulturdepartementet innfrir sine løfter.

- Regjeringen har lovet å doble bevilgningen til dataspill i løpet av spillstrategiperioden 2020-2022, sier Kringstad til PressFire.

- I budsjettforslaget for 2021 er det lagt opp til en økning på 5 mill. kroner til dataspill, inkludert midler til Dataspillsenteret. Selv om det ikke er i samme størrelsesorden som i fjor, er vi glade for å se at regjeringen øker bevilgningen til spill også for neste år. Og så forventer vi selvsagt at regjeringen følger opp i 2022-budsjettet og innfrir sine løfter fra framleggelsen av spillstrategien.

Hvem er PressFire AI?
Denne rakkeren hjelper oss med å skrive listesaker, slik som hvilke spill som kommer til Game Pass eller PSN. Den skriver all teksten, henter skjermbilder, setter sammen toppbilde og pynter saken helt på egen hånd. PressFire leser gjennom saken før den publiseres.
Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
Lovte økning på ti millioner per år, gir fem.
Kulturdepartementet med halv økning til norske dataspill
Erik Fossum

(PressFire.no): Det har gått et år siden regjeringen la fram «Spillerom», en treårig strategi for dataspill i Norge, som la retningslinjer for hvordan utviklingen av dataspillsom kultur og næring skulle foregå fram til og med 2022.

Der ble det blant annet slått fast at regjeringen skulle øke bevilgningene til norske spillprosjekter i årene som kommer, og fra Kulturdepartementet ble det sagt at de skulle øke fra rundt 30 millioner kroner til 60 millioner kroner.

Det presise tallet er at 27,5 millioner kroner ble bevilget til dataspillfeltet i 2019. Denne potten ble så økt med ti millioner kroner i 2020, fordelt som syv millioner via Filmfondet og tre millioner via regionale filmsentre.

Det er Norsk Filminstitutt som står som politisk ansvarlig for dataspillfeltet i Norge.

Nå har Regjeringen lagt ut sitt forslag til statsbudsjett for 2021, hvor det er lagt inn en økning til potten som går til norske spill:

  • Filmfondet økes med 4,8 millioner kroner som øremerkes dataspill – dette skal gå til norske spillutviklere, men også benyttes til formidling og arrangementer som omhandler dataspill.
  • Det nyoppstartede Spillsenteret, som nylig lanserte en portal for finansieringshjelp for norske utviklere, får en éngangsstøtte på 200 000 kroner.
  • Kulturdepartementet flytter samtidig 2,3 millioner kroner fra Filmfondet og inn i en egen post som skal brukes til drift av Norsk Filminstitutts videre arbeid med blant annet dataspillstrategien.

Totalt fem millioner kroner

Det siste punktet kommer riktignok fra samme pott hvor spillstøtten ligger, men til PressFire sier Kulturdepartementet at pengene ikke tas fra bevilgningene til dataspill.

- Overføringen på 2,3 millioner kroner er en teknisk overføring som ikke påvirker bevilgningen til dataspill, sier seniorkommunikasjonsrådgiver Ingvill Tandstad i Kulturdepartementet til PressFire.

Økningen fremstår likevel mindre enn det som ble forespeilet av regjeringen da de la fram dataspillstrategien i september i fjor.

Ifølge daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) var planen å doble støtten til dataspill til rundt 60 millioner kroner innen 2022.

Dette skulle oppnås via årlige økninger på 10 millioner kroner, noe som ble gjennomført i statsbudsjettet for 2020, men som altså ikke skjer i 2021.

- Litt misvisende

Statsråd Gunhild Berge Stang (Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet)

Kulturdepartementet bekreftet for PressFire så sent som i juni at de tok sikte på å øke med ti millioner i 2021.

I forbindelse med vårt arbeid for å kartlegge spillstrategiens oppfølgingspunkter og arbeidet departementet gjør, svarte departementet bekreftende på spørsmålet om de fortsatt skulle jobbe mot ti millioner kroner i økning per år.

- Ja, departementet tar sikte på å jobbe for en økning, svarte Kulturdepartementet da, men sier i en epost til PressFire i dag at dette var et «litt misvisende» svar.

Økningen på fem millioner kroner totalt gjør at det fortsatt gjenstår 15 millioner kroner før målet Skei Grande satte i fjor er oppnådd.

Til PressFire sier statsråd Gunhild Berge Stang at hun er glad for at det er en økning til tross for den utfordrende koronasituasjonen.

- Jeg er glad for at vi, også i et år hvor koronapandemien krever ekstraordinære bevilgninger, får til et løft for norske dataspill, sier Berge Stang.

- Regjeringen har fulgt opp dette blant annet ved å øke bevilgningen til dataspill med 10 mill. kroner i 2020, og vi foreslår nå å legge på ytterligere 5 mill. kroner til totalt 42,5 mill. kroner. Jeg kan forsikre om at dataspillstrategien er viktig for vårt arbeid også framover.

– Forventet større trappetrinn

Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen (Foto: Virke)

Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen (som representerer en rekke norske spillutviklere), sier de forventer at Kulturdepartementet innfrir sine løfter.

- Regjeringen har lovet å doble bevilgningen til dataspill i løpet av spillstrategiperioden 2020-2022, sier Kringstad til PressFire.

- I budsjettforslaget for 2021 er det lagt opp til en økning på 5 mill. kroner til dataspill, inkludert midler til Dataspillsenteret. Selv om det ikke er i samme størrelsesorden som i fjor, er vi glade for å se at regjeringen øker bevilgningen til spill også for neste år. Og så forventer vi selvsagt at regjeringen følger opp i 2022-budsjettet og innfrir sine løfter fra framleggelsen av spillstrategien.

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
Andre artikler

Kulturdepartementet med halv økning til norske dataspill

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode