Kulturministeren svarer om e-sport: – Regulering krever internasjonalt samarbeid

Står på side med de store aktørene, mener MDG.

6. januar 2023 15:23

(PressFire.no): Rett før jul tok stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) opp problematikk rundt forskjellige e-sporter som står i fare for å legges ned eller stanses av spillutviklerne.

Dette etter at utvikler Nintendo stanset et forsøk på å danne en global grasrot i «Super Smash Bros.»-spillene.

Berg ba i et skriftlig spørsmål kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) forklare hva regjeringen vil gjøre for å muliggjøre at turneringer kan avholdes uten at spillselskapene kan stanse disse.

– Dette setter en stopper for utviklingen til e-sport og skaper et monopol som hemmer vanlige folks mulighet til å delta og se på e-sport, sa Berg.

Kulturminister Anette Trettebergstuen
(Bilde: Stortinget)

Svarer MDG

svarer Trettebergstuen – og sier at god regulering av e-sport krever internasjonalt samarbeid for å bli kunne gjøres godt.

- Internasjonalt har e-sport vokst seg veldig stort på 2000-tallet, og også i Norge har vi opplevd en betydelig vekst. Dataspill og e-sport er i dag viktige deler av barne- og ungdomskulturen og e-sport oppnår stadig større anerkjennelse, sier kulturministeren.

- Regjeringen tar denne utviklingen på alvor og vil presentere tiltak for e-sport og øvrig dataspillkultur i den kommende dataspillstrategien.

Trettebergstuen sier at tiltakene som skal være i strategien vil være mer rettet mot nasjonale utfordringer og muligheter.

Hun peker også til den ferske rapporten fra EUs kulturkomité som har satt eierskapsproblematikken i e-sport som et av de viktigste skillene mellom e-sport og vanlig sport - og at EU skal legge en samlet dataspillstrategi.

– Aktørene må få forvalte

Kulturministeren stiller seg bak EUs uttalelse om at e-sport er noe annerledes enn vanlig sport, og sier at det ikke kan reguleres på samme måte.

– E-sport kan i dag ikke reguleres på samme måte som tradisjonell idrett, og en god regulering av e-sport krever internasjonalt samarbeid.

Hun forklarer at dataspill normalt sett vil være vernet av opphavsrett, og at det er rettighetshaverne som bestemmer tilgjengeliggjøringen av spillene.

– Dersom et opphavsrettslig vernet dataspill skal benyttes i en e-sportturnering som arrangeres av andre enn rettighetshaverne, må det derfor innhentes samtykke til det, sier kulturministeren, og viser til en rekke utfordringer innenfor bruk av logoer, bilder og bruk av spill på tvers av landegrenser.

Hun sier at det er viktig for spillbransjen at spillutviklere får kontrollere spillene sine selv.

– Utvikling og innovasjon i dataspillbransjen avhenger av at aktørene selv får forvalte rettighetene til egne dataspill.

Hun avslutter med å si at hun vil fortsette å tilrettelegge for e-sport og organisert dataspillaktivitet på et nasjonalt nivå – og oppfordrer samtidig spillselskapene til å samarbeide med e-sportfeltet.

Katrine Nødtvedt i MDG.

– Står på side med de store aktørene

Svaret har ikke overbevist MDG, som kaller tilbakemeldingen «skuffende».

– Det er skuffende at statsråden velger å stå på side med de store aktørene, i stedet for med forbrukerne og grasrota, sier Kultur- og likestillingstalsperson Katrine Nødtvedt til PressFire.

– Hun har jo teknisk sett rett i dag at utviklerne kan lage sine egne rettigheter for viderebruk, men dette kan jo også reguleres i norsk lov eller hos EU om man vil forsøke å utfordre den utviklingen, og i større grad åpne for grasrot-baserte turneringer uten frykt for å bli saksøkt.

Hun sier videre at spillutviklerne burde ha en egeninteresse av å finne gode løsninger, ettersom økt deltakelse i e-sportene bare vil gjøre at flere kjøper spillene.

– Om ikke myndighetene er villige til å komme på banen med innovativt regelverk så risikerer vi at e-sportene forvitrer, sier Nødtvedt.

– Hvis Trettebergstuen virkelig vil legge til rette for e-sportene så må hun forklare hvordan hun har tenkt å gjøre det i praksis, ikke minst når og hvordan hun vil adressere rettighetsspørsmålet med rettighetshaverne.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3