Regjeringen la fram kommuneveileder for dataspill og datakultur

Ber kommunene tilrettelegge mer for møteplasser for spillinteresserte.

19. august 2021 14:34

(PressFire.no): Kulturminister Abid Raja (V) la under Arendalsuka i dag fram en ny veileder for kommuner som skal hjelpe til med å tilrettelegge for møteplasser for spillinteresserte.

Veilederen «Møteplasser for dataspill og datakultur» er resultatet av lang tids arbeid og baserer seg blant annet på en rapport utarbeidet av Ungdom og Fritid, Ung Kultur Møtes (UKM), KANDU – Norsk Dataungdom og Tverga.

Også Hyperion har vært med i arbeidet.

Kulturminister Abid Raja (V) (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

– Gjennom de siste 18 månedene tror jeg at vi alle har forstått hvor viktig det er for oss mennesker å møtes, sier Raja.

– Selv om dataspill utøves digitalt og ofte online, har også spillinteresserte behov for å møtes fysisk og spille sammen. Det kan ikke være slik at det bare er de som har store kjellerstuer med alt det riktige utstyret som kan samle venner til spilling. Venstre er dataspillpartiet, og det er viktig for oss å legge til rette for dette.

Veilederen inneholder forslag til hvordan kommunene kan gjennomføre arrangementer, hvordan de bør organisere seg og hvilke muligheter som finnes.

Les hele veilederen her.

Med denne blir det nå slått fast at kommuner skal tilrettelegge for å arrangere treff for interesserte innenfor dataspill og datakultur.

Kanskje vel så viktig inneholder også veilederen informasjon om hvorfor kommunene bør satse mer på møteplasser for kulturen, der det påpekes at dataspill og datakultur er svært mye bredere enn man tror – og at det finnes få plasser å møtes sammenlignet med andre fritidsaktiviteter.

– En forklaring kan være at dataspill tradisjonelt har blitt forstått som en relativt lite sosial aktivitet som foregår kun mellom spiller og pc. En slik forståelse tar ikke inn over seg at dataspill både kan være sosialt i selve spillet, der spillere interagerer og samarbeider med hverandre over nett, eller at det har stor verdi å samles fysisk for å spille og dele erfaringer, står det i veilederen.

Veilederen sier dataspill har et mangfold som inkluderer de fleste andre kunst- og kulturuttrykkene.

– Det er et bredt og inkluderende begrep som omhandler og omfavner mye mer enn gaming og e-sport. Aktiviteter knyttet til datakultur åpner opp for å involvere og integrere de fleste tradisjonelle kunst- og kulturuttrykk.

– Både musikk, billedkunst, foto, teater, kreativ skriving mv. inngår som viktige elementer av utvikling av dataspill og digitale uttrykk. Andre aktiviteter knyttet til datakultur kan være cosplay, rollespill, strømming, lyd, lys og kamerateknikk, arrangørvirksomhet samt programmering og robotikk.

Det påpekes også at spillerne gjennom forarbeidet til veilederen selv ønsket at dataspillaktiviteter i regi av kommunene kjøres i kombinasjon med andre sosiale og fysiske aktiviteter – og ikke nødvendigvis som hovedaktivitet.

Veilederen inneholder også en rekke konkrete punkter for gjennomføring av arrangementer av ulike typer og størrelse. Den skiller for eksempel mellom «sofaspilling», konkurransespilling og e-sport, og påpeker hvordan disse viker fra hverandre.

Samarbeid med eksisterende grupperinger med spisskompetanse står sentralt i forslagene, der kommunene oppfordres til å ta kontakt for eksempel med utviklergrupper for game jams, makerspaces for kreative påfunn og lokale e-sportklubber for gjennomføring av turneringer.

Andre konkrete punkter som veilederen mener bør gjøres er at alle kommuner har en oppdatert og lett tilgjengelig liste over lokaler tilgjengelig til utlån for frivilligheten, og om disse passer seg til datakulturen.

Nybygg som planlegges bør også ha tilstrekkelig infrastruktur for å håndtere arrangementer for dataspill og datakultur, skrives det, mens sikkerhet og trygghet på arrangementer og nett også påpekes som viktig.

Les hele veilederen her.

Kulturministeren skriver at det er særlig viktig for barn og unge å få gode, fysiske møteplasser der de kan spille og være kreative sammen.

– Vi ønsker at alle skal kunne spille dataspill på norsk og med elementer av norsk kultur og historie. Vi vil øke kompetanse og forståelse på området og engasjere flere til å bruke og skape spill, skriver Raja.

– Gjennom dialog og samarbeid med barn og unge, det lokale spillmiljøet, frivillige organisasjoner og andre aktører er det store muligheter for å legge til rette for flere slike møteplasser. Jeg oppfordrer kommuner og andre som eier eller driver egnede lokaler til å legge til rette for dette.

PressFire har fulgt regjeringens dataspillstrategi med en egen portal som viser hvor arbeidet ligger. Denne er i ferd med å oppdateres i disse dager, og det spesifikke punktet som omhandler denne veilederen er nå satt som gjennomført.

Se vår portal om dataspillstrategien her. ​

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3