Staten eier nå verdier for over 111 milliarder kroner i utenlandske spillselskaper

Nær firedobling på fire år.

17. mars 2021 17:35

(PressFire.no): Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland om du vil, hadde ved utgangen av 2020 verdier for smått utrolige 10,9 billioner kroner i seg.

Norge AS

Av disse er rundt 7,9 billioner aksjeverdier, der landet eier nesten halvannen prosent av samtlige aksjer i verden.

PressFire har som tidligere år gått gjennom alle de 9123 aksjepostene Norge eier og sett på verdiene vi har i utenlandske spillselskaper.

Men der oljefondet kanskje ikke har hatt det største bykset i koronaåret 2020, ser vi at den bolken som har med dataspill å gjøre har gitt nok et eventyrlig år for norske investeringer.

I takt med at selve spillbransjen har steget betraktelig har også verdiene Norge eier i spillstudioer verden over skutt i været.

Fra å ha spillaksjer verd i overkant av 73 milliarder kroner i 2019, har «vi» nå passert rundtallet med god margin:

Norge hadde ved utgangen av 2020 verdier for mer enn 111 milliarder kroner i utenlandske datapillselskaper, viser PressFires oversikt.

Det betyr at 1,4 prosent av alle aksjeverdiene i Oljefondet nå er rene dataspillverdier.

Inndeling

Som i tidligere oversikter har vi delt inn selskapene vi ser på i tre grupper:

Vi har kikket på selskaper hvor spill enten er det eneste de driver med, eller en stor del av næringsgrunnlaget, men ikke nødvendigvis alt selskapet gjør, som for eksempel den kinesiske giganten Tencent.

Men ettersom det investeres i selskaper som helhet, og ikke nødvendigvis i enkeltavdelinger, har vi måttet skille litt mellom selskapene, basert på hva de driver med.

Dermed står vi med tre grupper av selskaper vi har kikket på:

1. Rene spillselskaper, eller selskaper hvor spill i overveldende grad er næringen.
2. Selskaper som er store innenfor spillindustrien, og hvor spill er en
stor del av næringen.
3. Selskaper som er store innenfor spillindustrien, men hvor spill er en
mindre del av næringen.

Det er først og fremst de to første gruppene vi har kikket nærmere på, og som vi kan kategorisere som spillselskaper uten å ta større forbehold.

Rene spillselskaper

Norge eier gjennom fondet aksjer i 45 selskaper som primært driver med dataspillutvikling og dataspillrelatert produksjon.

I ni selskaper er det snakk om verdier for over én milliard kroner. Dette er i synkende verdi Nintendo, Activision, NetEase, Electronic Arts, Take-Two, NCSoft, Bandai Namco, Nexon og Ubisoft.

Verdiene Norge har i Nintendo har økt kraftig.

Det er altså hos Nintendo de største verdiene ligger, som i tidligere år, og det er hos Mario-skaperne den største økningen i verdi også har skjedd.

Fondet forvalter nå verdier på hele 10,1 milliarder kroner i Nintendo – en nær dobling fra 2019. Samtidig har eierandelen i selskapet økt fra 1,18 prosent til 1,41 prosent.

Også aksjebeholdningen hos Activision har hatt en rivende utvikling, der Norge nå har verdier for over 6,7 milliarder kroner – en økning på 59 prosent på bare ett år.

Totalt har Norge kjøpt aksjer for 2,4 milliarder kroner i elleve spillselskaper i 2020, mens det ble solgt aksjer i 26 selskaper for rundt 4,2 milliarder.

Av nyervervelser ser vi investeringer i Ten Square Games, Keywords Studios, Gamania Digital og Forever Entertainment. Samtidig har fondet solgt seg helt ut av Perfect World, hvor de i 2019 hadde verdier for 215 millioner kroner.

I disse 45 selskapene som primært driver med dataspill eier Norge til sammen verdier for 38,6 milliarder kroner, en oppgang på 11,6 milliarder fra i fjor.

Selskaper hvor spill er størst

I denne gruppen finner vi åtte selskaper som har hovedvirksomheten innenfor spill, men som også driver med andre ting.

Den største bolken ligger hos den kinesiske giganten Tencent. Selskapet, som er et av verdens mest verdifulle, eier blant annet «League of Legends»-skaper Riot Games, norske Funcom,

Norge har store verdier i Tencent, som eier norske Funcom.

I tillegg har de eierandeler i selskaper som Ubisoft, EA, Epic Games, Supercell, Bluehole, Activision, Marvelous og Paradox.

Til tross for at fondet gikk noe ned i eierandel (med 0,01 prosentpoeng) gikk verdien på aksjene i taket: Norge eier nå verdier i selskapet for over 49,6 milliarder kroner, opp fra 34 milliarder i fjor.

PlayStation 5-lanseringen hjalp også på for Sony-aksjene, hvor eiendelene nå er verd 16,9 milliarder kroner, en oppgang på 4,4 milliarder fra i fjor.

Tidligere var det bare disse to selskapene å finne på oversikten, men de siste to årene har det blitt flere. Det kinesiske nettselskapet YY er nå kjent som JOYY, som leverer onlinespill og -tjenester, mens nettspillplattformen Sohu fra Kina også er med. Også svenske MTG, som har lagt om helt til å fokusere på e-sport og LAN er med her. Du kan se en fullstendig oversikt nederst i saken.

Vi har også nytt av året flyttet Sea Limited inn i denne kategorien. Selskapet har i større grad fokusert på mobilspill i 2020, og hele selskapet har de siste årene vært holdt oppe av spillinntektene sine, til tross for at de også har en større e-kommerstjeneste (som går med tap).

Til sammen eier Norge verdier for over 72 milliarder kroner i disse selskapene – en økning på over 23 milliarder sammenlignet med i 2019.

Resten

Den tredje gruppen har vi ikke tatt med i beregningene her.

Selv om selskaper som Microsoft, Apple og Disney er dypt inne i spillmarkedet, er det primært de andre avdelingene som er hovedfokuset.

Også selskaper som Lionsgate, Netflix, Vivendi, AT&T (Warner Media), Samsung, Nvidia, AMD og Google er store på spill, men som i større grad driver med andre ting.

Grunnen til at vi ikke har disse med i tallene våre er fordi det som regel ikke finnes separate tall på hvor mye spilldelene hos disse selskapene er verd, og fordi vi sjeldent får vite akkurat hvor mye de tjener på spill.

Vi vil likevel dytte disse opp til gruppe to dersom spillsysselen blir vesentlig større enn i dag.

37,4 mrd. mer på et år

Det er tydelig at dataspillinvesteringene til Norge går så det suser.

Mens verdien på alle aksjeverdier i oljefondet har steget med rundt 11 prosent, har spillbeholdningen økt med hele 50 prosent det siste året. Det er rekord.

De 111 milliardene Norge nå forvalter i selskaper som enten primært driver med spill, eller som har spill som en av de største virksomhetene, er en økning på 387 prosent på fire år.

Norge eier andeler i 24 av de 25 mest innbringende selskapene som driver innenfor spill (data fra Newzoo).

Se rådata under:

Klikk for større
Klikk for større

Med forbehold om at vi har oversett noen selskaper som driver med spill. Vi har heller ikke tatt med alle holdingselskaper som kan ha eiendeler i spillselskaper her. Med kjøp/salg menes endringer i aksjebeholdning satt opp mot aksjeverdien ved utgangen av 31. desember 2020.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3