Venstre går inn for å doble spilløftet i alternativt statsbudsjett

14. november 2023 12:55

(PressFire.no): I forslaget til statsbudsjett for 2024 går regjeringen inn for å øke støtten til spill i Norge med 7,5 millioner kroner gjennom en økning i Filmfondet – som er potten med penger som distribueres ut til norske spillutviklere.

I tillegg skal 2,5 millioner kroner gå til kompetanseheving hos Norsk Filminstitutt.

Det nasjonale budsjettet skal stemmes over i Stortinget neste måned, og i den forbindelse kommer flere av opposisjonspartiene med sine alternative budsjetter.

Det er vanlig for partiene i opposisjon å presentere sine alternative budsjetter for Stortinget – selv om de har mindretall.

Venstre er et av partiene som har inkludert et løft til dataspill i sitt alternative budsjett, slik de også gjorde i 2022:

Til sammen dobler dermed Venstre spillsatsingen fra regjeringen.


Stortingsrepresentant Grunde Almeland. (Foto: Anna Dåsnes)

– Dataspillfeltet trenger et betydelig løft.

Stortingsrepresant for Venstre, Grunde Almeland, sier til PressFire at årets økning på 7,5 millioner kroner til norske spillutviklere er for dårlig – og at feltet trenger et betydelig løft for å holde tritt med utviklingen.

I tillegg ønsker Venstre å legge til et tilskudd til Noneda på 800 000 kroner. Noneda er en interesse- og kompetanseorganisasjon for spillbransjen som blant annet arrangerer konferansen Konsoll i Bergen, den største i Norge.

Noneda uttrykte forrige måned at regjeringen har «løpt fra løftene sine til spillbransjen», etter at tilskuddet falt fra 700 000 til 200 000 kroner.

Venstre går også inn for å gi én million kroner til både Norges E-sportforbund og Aktive Gamere, en organisasjon som jobber med å kompetanseheving mot Idrettsklynge Vest.


– Somling

Almeland beskriver mangelen på en ny strategi som «somling», og peker til at det nå er et år siden «Spillerom»-strategien de presenterte er gått ut.

– Somlingen med strategien og manglende penger i forrige budsjett har gjort at vi ligger bak den gradvise opptrappingen av penger til utvikling på feltet som Venstre i vår strategi la opp til. Pengene vi foreslår i dag skal være med på å rette opp regjeringens manglende satsing, sier Almeland.

Han er likevel spent på hva som kommer i den nye dataspillstrategien.

– Den stadig utsatte dataspillstrategien vil være den store testen på om den sittende regjeringen tar feltet tilstrekkelig på alvor. Forventningene mine er skyhøye.

Kulturdepartementet forklarer at den nye strategien omsider skal komme «før jul»

Arbeidet har blitt kraftig forsinket, blant annet som følge av et kulturministerbytte da Anette Trettebergstuen måtte gå av i sommer.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3